JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Information inför huvudförhandling i mål nr B 1071-1

[2017-11-22] Hudiksvalls tingsrätt

Måndagen den 27 november inleds huvudförhandlingen i mål nr B 1071-17 angående åtal för mord m.m. För att möta det stora intresset från media kommer medhörning från angränsande sal vara möjlig den första och den andra förhandlingsdagen.

Intresset från media för den kommande huvudförhandlingen är mycket stort. Tingsrätten har tyvärr få förhandlingssalar att tillgå och det finns en hel del praktiska problem när det gäller att bereda så många som möjligt tillfälle att närvara vid huvudförhandlingen.

För att försöka tillgodose mediernas intresse av närvaro har tingsrätten kunnat frigöra en angränsande tingssal på måndag den 27 november och fredag den 1 december. I denna sal kommer journalister och andra representanter från medierna att beredas möjlighet att följa huvudförhandlingen med ljud och bild. Som utgångspunkt kommer en representant från varje nyhetsredaktion att få tillgång till platserna i den angränsande salen eller till de platser i huvudförhandlingssalen som reserverats för media. Journalister ska vara beredda att på begäran uppvisa presskort. Noteras bör att fredagen den 1 december till stor del kommer att utnyttjas för att hålla syn. Tingsrätten kommer senare att ta ställning till behovet av medhörning från en annan sal de övriga förhandlingsdagarna och om medhörning i så fall kommer att ske från annan domstol än Hudiksvalls tingsrätt. Observera att den angränsade salen utgör en del av huvudförhandlingssalen och samma regler gäller där, till exempel kring foto- och filmförbud.

För att undvika köbildning på morgonen den 27 november kan journalister som avser att använda tingsrättens wifi redan nu beställa inloggningskod. Detta sker enklast per mail till carina.halvarsson@dom.se eller helena.bryngelsson@dom.se. De uppgifter som behövs för att skicka inloggningskoden är namn och telefonnummer.

Senast ändrad: 2017-11-22

För mer information kontakta:

Camilla Persson
Domstolshandläggare
0650-374 61
camilla.persson@dom.se

Målnummer:

B 1071-1